tirsdag 1. oktober 2013

40 medarbeidere i sving hver søndag

Når man går på et kristent møte er det noen som hilser på deg ved døra. Andre sørger for møte for barna, differensiert til ulike alderstrinn vel å merke. Noen spiller instrumenter, andre ber for folk. Noen står på informasjonsstand, andre sørger for at biblioteket er åpent og og og... et helt maskineri som aldri ville gått uten de mange frivillige arbeiderne. Menigheten vi går i har 500 medlemmer og 40 av dem må til bare for at de to søndagsmøtene skal fungere. Jeg føler meg priviligert og glad både over å bli betjent av så mange mennesker og over å få være med å tjene selv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar