mandag 23. november 2020

152% vekst på youtube

Antallet mennesker som ser og hører på musikken vår på youtube har vokst med 152% den siste måneden.

mandag 21. september 2020

Tillit

Tillit skapes ved at det er samsvar mellom det jeg sier og det jeg gjør. «Tillit er ferskvare» og må stadig fortjenes ved å sørge for samsvar mellom ord og handling.

Jeg bygger tillit ved å kommunisere ærlig og sant. 

Jeg passer på å forklare alt som er nytt og gir hyppige tilbakemeldinger.

Jeg støtter den jeg bygger tillit hos ved å være tilgjengelig og hjelpsom.

Jeg lytter aktivt og viser respekt for den jeg lytter til. Jeg nikker, smiler, holder øyekontakt, oppfordrer til å fortelle mer, forsikrer meg om at jeg oppfattet rett, tror på vedkommendes ferdigheter og velmenende intensjon. Det er alltid spennende for meg å finne ut hva jeg kan lære av vedkommende.

Så langt det er mulig er jeg alltid rettferdig.

Jeg erfortusigbar og konsistent og holder det jeg lover.

Jeg deler minkompetanse, fagkunnskap og innsikt med dem jeg snakker med.

Slik bygger jeg tillit.

Jesus, there is noone like you

https://youtu.be/Yi7HMrFNCzs 
Nok en fin lovsangs-gospel med streif av jazz og 80-tall. Dette er kjennetegnet på Kay Wächters sanger.

Dette gjør jeg når jeg coacher

1. Jeg bygger en relasjon med coachi for å utvikle tillit og partnerskap i coachingsprosessen.
2. Jeg setter meg inn i nå-situasjonen til coachi.
3. Jeg hjelper coachi med å formulere mål, resultatkriterier og atferdskriterier.
4. Jeg sonderer terrenget sammen med coachi for å finne alternative tiltak.
5. Jeg hjelper coachi å vurdere, prioriter og til slutt velge tiltak.
6. Jeg hjelper coachi til å praktisere ny atferd.
7. Jeg følger opp, evaluerer, gir tilbakemelding og belønner coachi.

Coachi har alt i seg som han/hun trenger for å forandre det han/hun må. Coachi og coach er begge aktive i prosessen. Jeg fremmer coachis interesser ved å stille spørsmål, antyde handlingsalternativer, etterspørre resultater, gi tilbakemelding og anerkjennelse.