mandag 21. september 2020

Dette gjør jeg når jeg coacher

1. Jeg bygger en relasjon med coachi for å utvikle tillit og partnerskap i coachingsprosessen.
2. Jeg setter meg inn i nå-situasjonen til coachi.
3. Jeg hjelper coachi med å formulere mål, resultatkriterier og atferdskriterier.
4. Jeg sonderer terrenget sammen med coachi for å finne alternative tiltak.
5. Jeg hjelper coachi å vurdere, prioriter og til slutt velge tiltak.
6. Jeg hjelper coachi til å praktisere ny atferd.
7. Jeg følger opp, evaluerer, gir tilbakemelding og belønner coachi.

Coachi har alt i seg som han/hun trenger for å forandre det han/hun må. Coachi og coach er begge aktive i prosessen. Jeg fremmer coachis interesser ved å stille spørsmål, antyde handlingsalternativer, etterspørre resultater, gi tilbakemelding og anerkjennelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar