mandag 23. november 2020

152% vekst på youtube

Antallet mennesker som ser og hører på musikken vår på youtube har vokst med 152% den siste måneden.

mandag 21. september 2020

Tillit

Tillit skapes ved at det er samsvar mellom det jeg sier og det jeg gjør. «Tillit er ferskvare» og må stadig fortjenes ved å sørge for samsvar mellom ord og handling.

Jeg bygger tillit ved å kommunisere ærlig og sant. 

Jeg passer på å forklare alt som er nytt og gir hyppige tilbakemeldinger.

Jeg støtter den jeg bygger tillit hos ved å være tilgjengelig og hjelpsom.

Jeg lytter aktivt og viser respekt for den jeg lytter til. Jeg nikker, smiler, holder øyekontakt, oppfordrer til å fortelle mer, forsikrer meg om at jeg oppfattet rett, tror på vedkommendes ferdigheter og velmenende intensjon. Det er alltid spennende for meg å finne ut hva jeg kan lære av vedkommende.

Så langt det er mulig er jeg alltid rettferdig.

Jeg erfortusigbar og konsistent og holder det jeg lover.

Jeg deler minkompetanse, fagkunnskap og innsikt med dem jeg snakker med.

Slik bygger jeg tillit.

Jesus, there is noone like you

https://youtu.be/Yi7HMrFNCzs 
Nok en fin lovsangs-gospel med streif av jazz og 80-tall. Dette er kjennetegnet på Kay Wächters sanger.

Dette gjør jeg når jeg coacher

1. Jeg bygger en relasjon med coachi for å utvikle tillit og partnerskap i coachingsprosessen.
2. Jeg setter meg inn i nå-situasjonen til coachi.
3. Jeg hjelper coachi med å formulere mål, resultatkriterier og atferdskriterier.
4. Jeg sonderer terrenget sammen med coachi for å finne alternative tiltak.
5. Jeg hjelper coachi å vurdere, prioriter og til slutt velge tiltak.
6. Jeg hjelper coachi til å praktisere ny atferd.
7. Jeg følger opp, evaluerer, gir tilbakemelding og belønner coachi.

Coachi har alt i seg som han/hun trenger for å forandre det han/hun må. Coachi og coach er begge aktive i prosessen. Jeg fremmer coachis interesser ved å stille spørsmål, antyde handlingsalternativer, etterspørre resultater, gi tilbakemelding og anerkjennelse.

onsdag 22. juli 2020

Stemmeleie

Når du begynner i et kor spør lederen som oftest om du synger høyt eller lavt. De aller fleste menneskene synger hverken spesielt lavt eller høyt, så det kan være litt vanskelig å svare korrekt. Den høye dame-stemmen kalles sopran (S) og den lave dame-stemmen kalles for alt (A). Det finnes flere undergrupperinger her i forskjellige typer kor, men jeg begynner her. Melodi-stemmen i en sang er lettest både å høre og å synge og vanligvis er det sopran-stemmen som synger denne. Men den er litt høy, så dersom du har en dyp stemme kan du bli sliten av å synge sopran. For å finne ut hvilket stemmeleie du har kan du synge en selvvalgt sang. Syng den litt dypere hver gang du gjentar den. Fortsett nedover så dypt som du kommer uten å presse. Noter den dypeste tonen. Det er: ______. Finn ut hvor høyt du kan synge ved å synge sangen din høyere og høyere inntil det bare kommer varm luft uten tone. Noter den høyeste tonen. Det er: ______. Sopran-stemmer greier vanligvis å synge alle tonene fra g-g´´´ . Altene og tenorene synger tonene fra A-g´´. Siden mange kor ikke har nok menn synger mange ganger dype dame-stemmer tenorstemmen. Bassene kan synge disse tonene: E-g. Selv om du ikke greier like mange toner må du ikke fortvile. Det er ytterst sjelden man får bryr for de aller høyeste og de aller laveste tonene. Men det er lurt å trene ytterkantene av registeret, slik at det du synger er langt vekk fra det ytterste du kan greie. Da synger du lettere og greier mer enn om de dypeste og de høyeste tonene forble utrenet. Du trener ytterkantene i oppvarmingsøvelsene. De strekker stemmebåndene og styrker de små musklene som forårsaken lengden på stemmebåndene. Hvordan klinger stemmen din, høyt eller lavt, lyst eller mørkt, lett eller kraftig? Dersom det første alternativet passer best for deg er det sannsynlig alt du hører hjemme i et høyere toneleie. Stemmen klinger? _____, ______ og ________. Når blir stemmen fortest trøtt, ved å synge lavt eller høyt? Det som er lettest for deg å synge er som regel også riktigst. Hva er lett for deg å synge? ______. Det finnes unntak, men en lang kropp har vanligvis større strupehode enn en kort kropp. Den store strupen klinger lavest. Hvor stor er du? _____ cm. Snakkestemmen gir enda en pekepinn på hvor du hører hjemme. Ikke test dette når du er redd for noe eller når du gleder deg veldig til noe, for da jukser snakkestemmen og blir mye høyere enn når man er rolig. De som snakker med babyer snakker instinktivt på en veldig høy tone. Også juks! Test hvilken tone du bruker til å si „Mhm“ mens andre snakker og forteller deg noe. Bruk et instrument til å finne ut hvilken tone dette er. Hvilken tone snakker du på? _____ Merker du at denne tonen er ganske dyp? Kom så ofte som mulig tilbake til denne tonen mens du snakker i dagliglivet. Det vi gi stemmen din mye hvile. Stemmeleiet ditt bestemmes altså av hvor høyt og hvor lavt du kan synge, men også av hvordan du snakker, hvilken klangfarge stemmen har, hvordan du snakker og hva du føler deg vel med. I begynnelsen kan det føles vanskelig å synge noe annet enn melodistemmen, men det lønner seg å synge det som passer for kroppen din. Personlig synes jeg det er mer moro med mer utfordring, slik som i alt, tenor og i bassstemmen. Man lærer å føle harmonier og utvikler sin egen musikalitet. Vil fu vite mer? Meld deg på nyhetsbrevet mitt! Det er gratis og gir stadig nye småsprø stemmeøvelser og motivasjon til å bruke stemmen. Småsprø stemmeøvelser https://heidi-711b9.gr8.com/ Ikke glemm å ta en tur innom www.heikaymusic.de Jeg legger ukentlig ut nyheter der.

tirsdag 14. juli 2020

torsdag 2. juli 2020

En sang til å synge med på/ Lied zum mitsingen!

Jeg har hatt lite mine for tyske venner her. Her er det. Ich habe lange nichts für meine deutsche Freunde gepostet. Hier ist was: https://youtu.be/0GLhuZ9onl0

tirsdag 30. juni 2020

Fem grunner til å synge

Jeg har besjeftiget meg med Steven Reiss sin teori om hva som motiverer folk til det de gjør. Kort fortalt drives menneskeheten av 16 behov som vi forsøker å tilfredsstille. Jeg har valgt ut fem av disse behovene og sier hvordan de har innvirkning på det å bruke stemmen. Alle mennesker er selvfølgelig forskjellige og har derfor forskjellige behov øverst på lista si. Men dette er faktisk interessant!   Innhold Innledning Motivasjon Steven Riess Hoveddel 16 behov Nysgjerrighet Idealisme Uavhengighet Orden Makt Avslutning Behov propellerer fram den beste versjonen av deg selv Litteraturhenvisning Hva gir et menneske motivasjon? Det er alltid noe som driver oss mennesker, en grunn til at vi tar de valgene vi gjør, en hunger og tørst vi søker å stille, et grunnleggende behov. Man trenger motivasjon til alle oppgaver i livet, også for å for å lære seg nye ting. Steven Reiss (1947-2016) var en amerikansk psykolog. Han gjorde en stor undersøkelse hvor har spurte 6-7000 mennesker om hva som var viktigst for dem. Han kom fram til at 16 hovedbehov eller ønsker i livet driver og motiverer vår personlighet. Blant alt mennesker higer etter er det man trenger ordnet i en bestemt rekkefølge, der det viktigste behovet kommer først og det minst viktige bakerst. Det er individuelt hva man har som øverste prioritet, for alle mennesker er forskjellige. De 16 behovene Steven Reiss kom fram til var: Svakt behov Grunnleggende behov Sterkt behov Selvtilfreds, selvsikre, opportunistiske, optimistiske Aksept Behov for å bli sett, akseptert og verdsatt Praktisk anlagt, handlingsorientert, liker ikke for mye tenkearbeid Nysgjerrighet Behov for kunnskap, søke sannhet, utforske Spiser for å bli mett Mat Liker å spise og lage god mat, gjerne gourmet Fraværende og lite involvert i barn og egen familie Familie Liker å oppdra barn og være med barn og familie Hensiktsmessige, gjør det som må til, kan være kynisk Ære Verdsetter moral, karakter, lojalitet Pragmatiske, realistiske, «seg selv nok» Idealisme Opptatt av rettferdighet, sosialt og humanitært Uselvstendig, vanskelig for å ta selvstendige avgjørelser Uavhengighet Selvstendig, liker frihet og klare seg selv, selvrealiserende Ustrukturert, fleksibel, improviserer lett Orden Behov for struktur, renhet, planer, organisasjon Bruker ikke muskulaturen mer enn nødvendig Fysisk aktivitet Har behov for å trene og bruke kroppen Jordnær og lite opptatt av sosial rang og berømmelse Status Fasinert av rikdom, titler, få oppmerksomhet, bli sett opp til Gjør det en blir bedt om, liker ikke ansvar Makt Ambisiøs, tar ansvar, behov for å lede, oppnå, skape resultater Asketiske, platoniske og lite opptatt av sex Romanse Opptatt av sex, flørte, få partner Raus, spandable, elsker å shoppe og forbruke Samle Tar vare på alt, hamstrer, fyller opp kontor, kjeller og loft Ofte private, seriøse, innadvendte, reservert og distansert Sosial kontakt Liker å ha det gøy med venner, elsker å omgås folk Risikosøkende, liker endring, spenning og ta sjanser Ro Søker trygghet og ro, liker best når det ikke skjer store endringer Samarbeidsvillige, hjelpsomme og harmonisøkende, konfliktsky Hevn Liker å konkurrere, vinne, slå tilbake, ta hevn, aggressiv Jeg gir nå en kort beskrivelse av fem av disse behovene her; nysgjerrighet, idealisme, avhengighet, orden og makt. Mennesker er født med nysgjerrighet og en naturlig trang til å finne ut av hvordan ting henger sammen, hvordan de virker, hva som er bak det man kan se osv. Dette er overbevisningen til utdanningsdirektoratet og grunnlaget for rammeplanene for barnehagene og skolene. Heldigvis stopper ikke nysgjerrigheten i ungdomstida, men driver folk i alle aldre til å lære ny kunnskap, holdninger og ferdigheter. Mennesker med et sterkt nysgjerrighetsbehov utforsker mye og søker og leter kunnskap og sannhet i mange forskjellige sammenhenger. De holder på med dette mye og lenge uten å bli trett. De som derimot bare har et svakt nysgjerrighetsbehov kjennetegnes av at de er mer praktisk anlagt, er handlingsorientert og liker ikke for mye tenkearbeid. Er du nysgjerrig på å finne ut hva stemmen din er i stand til er det vanlig å ta sangtimer, lese bøker om emnet, se læringsvideoer, delta på kurs om sang, gjøre opptak av stemmen, analysere disse og delta i et kor. Man vil øve så mye som mulig og teste ut og utvide egne grenser. Man utforsker hvorfor kroppen setter grensene der de er og undersøker om følelser, opplevelser, verdier og ting folk har sagt om stemmen i tida som ligger bak kan hemme klangen og stemningen i stemmen. Noen har mer behov for idealisme enn andre. Min første tanke går til folk som må til Oslo og demonstrere midt i koronakrisen. Det de kjemper for er så viktig for dem at de risikerer en nasjons liv, helse og velvære for å få sagt det de «må». Alt annet kommer i skyggen av det. Det å være opptatt av rettferdighet humanitært og sosialt er veldig viktig. De fleste mennesker er vel det, men bare noen få ofrer egen og andres velvære og sikkerhet for å få det til. En person med et svakere behov for idealisme vil nok heller være seg selv nok, være pragmatisk og realistisk. Behov for idealisme i henhold til utvikling av stemmen er at budskapet du kjenner du må bringe er så viktig at du må sørge for å bli hørt av mange. Ingen sanglærer eller kurs er for dyre å investere i, ingen vei er for lang for å komme seg til undervisning eller til steder du kan synge eller holde foredrag. Man betaler til og med selv hotellutgiftene privat og er takknemlig for blomsterbuketten etter foredraget, som man får i stedet for penger for jobben. Det er helt vanlige mennesker som prioriterer slik. De er hverken spesielt rike eller begavede. Men de har en brann og en bemerkelsesverdig lidenskap inni seg. Disse menneskene blir hørt! Folk med behov for uavhengighet liker masse frihet og det å klare seg selv. De realiserer seg selv på selvstendig vis og trenger få «krykker» og ting å støtte seg til i livet. De tar jobben det er å lære seg det de trenger for å kunne arbeide mye alene. Disse menneskene leser mye, hører mange foredrag, prøver og feiler mange ganger, men lykkes til stor glede for seg selv og andre. De har mindre forståelse for folk som har vanskelig for å ta egne avgjørelser og folk som trenger hjelp til «alt». Kanskje en sanger med lite uavhengighetsbehov tror at han eller hun ikke kan noen ting. De tror ofte at de med stort uavhengighetsbehov tror at han/hun kan alt. Men behovet for å lære mer er like stort for begge, enten de ser det eller ikke. Man må hente inn mye kunnskap utenfra for å kunne arbeide på en uavhengig måte. Uavhengighet av om publikum roser deg eller raser mot deg er en viktig styrke å trene og bygge, for at identiteten skal ligge i det man er og ikke i det man gjør, presterer eller får til. Orden og ryddighet gjør det enkelt å finne det man vil ha. Jo ryddigere det er inni et menneskes tanker og følelser, desto ryddigere ser det ut rundt dem. Men mange har system i kaoset sitt og er lykkelige med det. De har mange og store følelser, er ustrukturerte, men veldig fleksible og improviserer lett. De som har stekt behov for orden må har struktur, renhet, planer og organisasjon for å ha det optimalt. En skulle tro en sanger ville ha mer nytte store følelser, flexibilitet og improvisasjon enn orden. Tja. Men musikk er bygd opp matematisk og følger regler for det meste. Selv «fri» improvisasjon er underlagt rytme, varighet, skalaer, toneart osv. En ryddig tanke er da skikkelig lurt å ha. Så kommer behovet for makt. Oj, så redde vi er for det etter Nazi-Tysklands synder! Men makt har å gjøre med å ta ansvar, lede, oppnå og skape resultater. Mennesker med behov for makt er ambisiøse. De får gjort noe. Motsetningen til makt er maktesløshet og at man er et offer i denne verden for andres slemhet eller godhet. Disse menneskene gjør det de blir bedt om og liker ikke å bære ansvar. En maktesløs sanger har enten vært heldig og blitt født med gull i strupen eller uheldig med mer råmateriale rundt gullet. Enten har de en god sanglærer som er verd pengene eller en elendig en som ikke får til det de er betalt for å gjøre: nemlig «gi» ham/henne en flott stemme. En maktesløs sanger føler seg forbigått og urettferdig behandlet i de fleste sammenhenger mens sangeren med makt arbeider for å bli kjent, arbeider for å få sangoppdragene, arbeider for å forbedre stemmen, gjør jobben som skal til for å komme seg opp og fram. Vel fremme får han og hun innflytelse over tusenvis av mennesker og får gitt dem viktige ord pakket inn i vakre toner som berører utallige liv. Behovene mennesker har er en gave, ikke en byrde. Man er ikke egoistisk når man fyller egne behov. Disse behovene er en propell som beveger deg fremover mot en bedre versjon av deg selv. Behovene motiverer deg, fordi en sult blir stillet når du gjør det du må. Mett og god kan du gi noe til dem rundt deg, være betydningsfull for dem og en nyttig samfunnsborger. Skisse av de 16 behovene: https://safeops.wordpress.com/2015/09/11/16-indre-grunnleggende-behov-som-motiverer-deg/

lørdag 27. juni 2020

Heavenly Sunlight (Walking In Sunlight) with a new melody

Vi var en tur på vestlandet, det ser du her! Sangen er helt ny og vi liker sol-og-sommer-følelsen. Nyt, syng med og del! Vi fikk akkurat sms fra kanal 10 om at de skal sende denne musikkvideoen på TV. Hurra!

Jeg står og ser på Jesu kors

Her er videoen jeg hadde glemt å publisere. Nyt, syng med, del!

fredag 19. juni 2020

4 nye sanger på TV

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1cOjqiRU7f5GiHVEOfPRAEMCkhfKpvPZa
og «Jeg står og ser». Wupps, den har jeg glemt å publisere på YouTube. Skal gjøre det snart. Æresord! Det er ikke YouTube-versjonen av disse sangene som sendes på TV. Alt som brukes der må ha bedre kvalitet. Jeg er kjempeglad for å ha fått komme gjennom «nåløyet» og tror at flere dører kommer til å åpne seg.

onsdag 17. juni 2020

Good to me

Dette har vi arbeidet med de siste ukene. Først laget Kay sangen, spilte inn musikken og så sang jeg, mix, filming, klipping av film og Vola! Vær så god! Dette er en gladsang som forteller om Guds godhet som fortsetter å komme i mot oss hver eneste dag i livet akkurat som elva (Glomma) i bakgrunnen. Syng med! Det er godt for humøret!

torsdag 11. juni 2020

Stemmeøvelser

Du må trykke på lenken under her, fylle ut fornavn og epostadresse og så sender jeg deg øvelsene omgående. Æresord! https://app.getresponse.com/site2/gratis_oppvarmingsvelser_for_stemmen?u=wPEFT&webforms_id=h7zzF

tirsdag 9. juni 2020

Sang i dusjen?

Det er en god plass å starte. De som liker å dusje med varmt vann får en del vanndamp og varme på stemmebåndene mens de dusjer, og det er bra! Syng, syng, syng! Gjør det så mye som mulig, for øvelse gjør mester! Jeg håper omkretsen der du synger blir større og større og at hele huset ditt snart fylles med sang! Klikk på lenken for å fylle inn epostadressen din, så sender jeg deg gratis lydfiler du kan synge til. https://app.getresponse.com/lpc_create_page.html?id=hjftE Ta en titt på hjemmesiden min med det samme: www.heikaymusic.de https://app.getresponse.com/site2/gratis_oppvarmingsvelser_for_stemmen?u=wPEFT&webforms_id=h7zzF

"Good to me" i produksjonVi lager nye sanger til ei tysk korbok nå.(Chormappe 2021) Notene er sendt for lengst, men vi arbeider med lydfiler og musikkvideo, slik at det skal bli mulig å høre og se sangen. Dette bildet av oss, samt mange skyggebilder, kommer på videoen.

onsdag 3. juni 2020

Jeg la musikkvideoen "Irish blessing" på hjemmesida i dagJeg la ut denne på hjemmesida i dag, fordi seertallet plutselig gikk skikkelig opp. Kanskje dere også vil like den. Jeg synger og Kay har laget sangen og spiller. Nå i disse koronatider ser det ut til at velsignelses-sanger har høykonjunktur.

tirsdag 2. juni 2020

Klart man kan øve uten noter!Nå fikk jeg akkurat et godt innspill fra en av dere som gjerne vil øve stemmen sin, men som backet ut, fordi hun trenger så lang tid på å lære seg øvelsene pga dårlig notekunnskap. Jeg har laget stemmeøvelser uten noter som du finner gratis her:

https://app.getresponse.com/site2/stemmevelserutennoter?u=wPEFT&webforms_id=h3WTE

De som lærer best ved å se liker nok best å ha noter til hjelp når de skal lære seg musikk. Man sier at de lærer visuelt. Men det finnes kjempemange som lærer ved å høre, altså auditivt, og dette er en hjelp til deg som er sånn.

tirsdag 26. mai 2020

Musikkhelg

Jeg har kost meg med å sette sammen tilbud jeg kan gi dem som vil ha. Er det deg? Kom gjerne med ideer og innspill.
Musikkhelg hos deg?
Dere kan velge ut moduler, som menigheten trenger og få nøyaktig det dere vil ha. Vi er musikere og har i årevis gitt en rekke ulike kurs i menigheter. Man kan vie en hel helg til en aktivitet, for eksempel lage kor av dem som har lyst til å synge og presentere det de lærte på en gudstjeneste. Man kan også sette sammen helga av mange små kursmoduler, f.eks. om låtskriving, stemmebruk, bandledelse, coaching av solister osv. og ende med en familiegudstjeneste der noe presenteres fra gruppene. Vi kan også tilby å utføre gudstjenester for dere, for eksempel musikkgudstjeneste, familiegudstjeneste e.l.

Her er modulene du kan velge en eller mange av:
Korhelg med konsert
Dette kan være for alle aldre eller spesifiserte mot unge eller eldre alt etter behov. Vi har et stort kor-repertoar både på norsk og engelsk å tilby. Her underviser Kay og Heidi Annett sammen.
Interaktive musikalske foredrag
Vi har forskjellige opplegg som passer for barn, ungdom, kvinnegrupper, mannsgrupper og seniorer. Vi har programmer som fyller et helt møte og kortere bidrag, som passer som mindre bidrag i gudstjenester. Her kan Kay og Heidi Annett undervise hver for seg, men gjør det helst sammen.
Akkorder og rytmer
Musikkseminar for små grupper,- speidere, barnegudstjenestemedarbeidere, husgruppeledere, band. Kay underviser.
Stemmebruk
Kurs for sangere for at stemmen skal fungere bedre. Heidi Annett underviser. Menigheten velger hvor mange slike økter de vil ha.
Coaching av menighetens egne musikkgrupper
Heidi Annett coacher sangere og Kay coacher instrumentalistene.
Lære nye sanger
Her legger en mer vekt på sosial kos med musikk enn å forberede seg på en fremføring. Denne økta passer også for dem som ikke har å gjøre med musikk til vanlig.

Slik kan ei musikkhelg se ut
Fredag kl 17-19, første økt: enten to økter som Kay og Heidi Annett underviser hver for seg eller ei økt de underviser sammen (f. eks. kor).
Fredag kl 19-21, andre økt: enten to økter som Kay og Heidi Annett underviser hver for seg eller ei økt de underviser sammen (f. eks. kor).
Lørdag kl 11-13, tredje økt: enten to økter som Kay og Heidi Annett underviser hver for seg eller ei økt de underviser sammen (f. eks. kor).
Lørdag kl 13-15, fjerde økt: enten to økter som Kay og Heidi Annett underviser hver for seg eller ei økt de underviser sammen (f. eks. kor).
Lørdag kl 15-17, femte økt: enten to økter som Kay og Heidi Annett underviser hver for seg eller ei økt de underviser sammen (f. eks. kor).
Lørdag kl 17-19, skjette økt: enten to økter som Kay og Heidi Annett underviser hver for seg eller ei økt de underviser sammen (f. eks. kor).
Lørdag kl 19-21, sjuende økt: enten to økter som Kay og Heidi Annett underviser hver for seg eller ei økt de underviser sammen (f. eks. kor).
Søndag kl 10:30-12:30, gudstjeneste med forberedelse først. Kay og Heidi Annett arbeider sammen. 
Menigheten kan velge fra en til maksimalt 16 økter. Man kan gjøre musikkhelga til en sosial fest med mat eller basere seg på matpakke eller å gå hjem mellom øktene. Musikken kan være hovedsaken i helga eller velges som et mindre tillegg. Noen menigheter velger å dra på tur sammen til et leirsted e.l. for en slik helg mens andre gjør helga til en spesiell aksjon for å få med seg kirkefremmed der de bor. Mulighetene er mange. Bruk dem!

mandag 25. mai 2020

Nå blogger jeg igjen!

Jeg ser til min store skrekk at det er ca seks år siden sist jeg blogget og gleder meg over å fortsette nå.  I mellomtiden har vi produsert mange nye sanger (også på norsk) og jeg synger dem bl. a. på TV. Det gjorde jeg ikke så mye av da jeg bodde i Tyskland. Nå har vi bodd i fire år i Norge og jeg har vært lærer. Men lengselen tilbake til Tyskland og det vi gjorde der har ikke gitt seg. Vi bygger opp samme type varer og tjenester i Norge, som vi tilbød og fremdeles tilbyr i Tyskland; musikkopplæring, ledertrening, foredrag, musikalsk trosopplæring, korhelger. Verden har forandret seg en god del i de siste årene og mye vi gjorde før på forskjellige steder gjør vi nå virtuelt; undervisning online, webinarer og online informasjon.