søndag 24. mars 2013

Palmesøndag

Visste du at palmesøndag ble feiret lenge før Jesus red inn i Jerusalem på et esel? Ypperstepresten valgte hvert eneste år ut en “syndebukk“, en årsgammel vær på ca 60 kg og bar den rundt i gatene. Det var vanlig at folk la palmegrener og kapper på bakken for å feire når denne ypperstepresten kom bærende på syndebukken, som like etter skulle bli ofret for folkets synder. I fortellingen jeg forbinder med palmesøndag var det ikke en flott prest, men et enfoldig esel som bar Jesus, verdens offerlam. Folk som så Jesus komme ridende forsto nok symbolikken og reagerte akkurat slik som de reagerte hvert år nå "syndebukken" ble båret fram. De sang. De vinket med palmegrener, de dekket bakken med palmegrener og fine klær.

"Rop høyt av glede. Bryt ut i jubel. Se din konge kommer til deg. Rettferdig er han og seier er gitt ham. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen." Sak 9, 9-10

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar