lørdag 19. april 2014

Jesus er offeret, ikke du.

Når vi blir offer for urettferdig behandling, plager, sykdom og andre ubehageligheter er det lett å føle seg maktløs, liten og svak. Jesus døde av torturen han gjennomgikk. Han var et ekte offer. Men du er ikke død. Du lever og skal fortsette med det inntil livet ditt er over. Jesus ble levende igjen etter at han døde i stedet for deg. Oppstandelseskraften som gjorde Jesus levende står til rådighet for deg. Dersom du bruker denne kraften til å leve kan du komme deg ut av offerrollen og forandre din del av verden til det bedre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar