onsdag 12. mars 2014

Nye sanger

Hvordan i alle dager kan man lage en sangtekst ut fra Salme 90,12? Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet! 

Dette bibelverset er mottoet for den luterske statskirkas hovedkonferanse i år. Vi har sammen med gode venner fått til å lage et par gode sanger passende til dette bibelverset. Nå håper vi å komme inn på Kirkedagene 2014 og at dette blir tittelsangen for konferansen. 70 000 mennesker kommer ti denne konferansen og den har sterk signaleffekt til hele landet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar