torsdag 29. august 2013

Mosjøen

Ei kirke i Mosjøen sposer arbeidet vi driver i Tyskland med 24000 kr i året. I forbindelse med dette samarbeidet er det vikitg at vi holder kontakten slik at denne menigheten alltid er oppdatert på hva vi driver med. Det gjør vi vanligvis to ganger i uka ved skriftlige nyhetsdrypp. Men dette kan aldri erstatte den personlige kontakten. Derfor reiste vi 200 Km for å besøke kjære venner i Mosjøen og å ha et møte i menigheten der. Møtet var godt besøkt og vi ble traff mange der for første gang. 50 reisetimer med bil (på grunn av masse veiarbeid, ulykke på veien, saktegående trafikk foran oss osv.), fem overnattinger og flere dager med forberedelse var nødvendig for å få dette til. Norsk er ikke språket vi bruker til vanlig, så vi brukte en del tid på å få tilpasset det vi har til norske forhold. Kay prekte over misjonsbefalingen i Matt 28,18-20. Der står det blant annet: "Se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Dette er et løfte til dem som går ut i hele verden og gjør dem til disipler. Det er ikke et allmenngyldig utsagn til alle, uansett hva man driver med. Oppfordringen til oss alle sammen er klar: Bruk tid og krefter til å gå, gi, be og oppmuntre til å gjøre folk til Jesu etterfølgere på hjemstedet ditt, i landet ditt og i hele verden, og alt dette samtidig. Denne oppfordringen kommer fra Bibelen: Apg 1,8. Vennene våre i Mosjøen gjør dette selv i Mosjøen, men betaler oss og andre til å ta seg av denne jobben utenfor byen sin. På denne måten arbeider de aktivt i hele verden egentlig og kommer til å få lønn for det både i himmelen og på jorden. De som går ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler erfarer nemlig sannheten i begynnelsen av misjonsbefalingen: "Meg (Jesus) er gitt all makt i himmel og på jord."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar