mandag 21. september 2020

Tillit

Tillit skapes ved at det er samsvar mellom det jeg sier og det jeg gjør. «Tillit er ferskvare» og må stadig fortjenes ved å sørge for samsvar mellom ord og handling.

Jeg bygger tillit ved å kommunisere ærlig og sant. 

Jeg passer på å forklare alt som er nytt og gir hyppige tilbakemeldinger.

Jeg støtter den jeg bygger tillit hos ved å være tilgjengelig og hjelpsom.

Jeg lytter aktivt og viser respekt for den jeg lytter til. Jeg nikker, smiler, holder øyekontakt, oppfordrer til å fortelle mer, forsikrer meg om at jeg oppfattet rett, tror på vedkommendes ferdigheter og velmenende intensjon. Det er alltid spennende for meg å finne ut hva jeg kan lære av vedkommende.

Så langt det er mulig er jeg alltid rettferdig.

Jeg erfortusigbar og konsistent og holder det jeg lover.

Jeg deler minkompetanse, fagkunnskap og innsikt med dem jeg snakker med.

Slik bygger jeg tillit.

Jesus, there is noone like you

https://youtu.be/Yi7HMrFNCzs 
Nok en fin lovsangs-gospel med streif av jazz og 80-tall. Dette er kjennetegnet på Kay Wächters sanger.

Dette gjør jeg når jeg coacher

1. Jeg bygger en relasjon med coachi for å utvikle tillit og partnerskap i coachingsprosessen.
2. Jeg setter meg inn i nå-situasjonen til coachi.
3. Jeg hjelper coachi med å formulere mål, resultatkriterier og atferdskriterier.
4. Jeg sonderer terrenget sammen med coachi for å finne alternative tiltak.
5. Jeg hjelper coachi å vurdere, prioriter og til slutt velge tiltak.
6. Jeg hjelper coachi til å praktisere ny atferd.
7. Jeg følger opp, evaluerer, gir tilbakemelding og belønner coachi.

Coachi har alt i seg som han/hun trenger for å forandre det han/hun må. Coachi og coach er begge aktive i prosessen. Jeg fremmer coachis interesser ved å stille spørsmål, antyde handlingsalternativer, etterspørre resultater, gi tilbakemelding og anerkjennelse.

onsdag 22. juli 2020

Stemmeleie

Når du begynner i et kor spør lederen som oftest om du synger høyt eller lavt. De aller fleste menneskene synger hverken spesielt lavt eller høyt, så det kan være litt vanskelig å svare korrekt. Den høye dame-stemmen kalles sopran (S) og den lave dame-stemmen kalles for alt (A). Det finnes flere undergrupperinger her i forskjellige typer kor, men jeg begynner her. Melodi-stemmen i en sang er lettest både å høre og å synge og vanligvis er det sopran-stemmen som synger denne. Men den er litt høy, så dersom du har en dyp stemme kan du bli sliten av å synge sopran. For å finne ut hvilket stemmeleie du har kan du synge en selvvalgt sang. Syng den litt dypere hver gang du gjentar den. Fortsett nedover så dypt som du kommer uten å presse. Noter den dypeste tonen. Det er: ______. Finn ut hvor høyt du kan synge ved å synge sangen din høyere og høyere inntil det bare kommer varm luft uten tone. Noter den høyeste tonen. Det er: ______. Sopran-stemmer greier vanligvis å synge alle tonene fra g-g´´´ . Altene og tenorene synger tonene fra A-g´´. Siden mange kor ikke har nok menn synger mange ganger dype dame-stemmer tenorstemmen. Bassene kan synge disse tonene: E-g. Selv om du ikke greier like mange toner må du ikke fortvile. Det er ytterst sjelden man får bryr for de aller høyeste og de aller laveste tonene. Men det er lurt å trene ytterkantene av registeret, slik at det du synger er langt vekk fra det ytterste du kan greie. Da synger du lettere og greier mer enn om de dypeste og de høyeste tonene forble utrenet. Du trener ytterkantene i oppvarmingsøvelsene. De strekker stemmebåndene og styrker de små musklene som forårsaken lengden på stemmebåndene. Hvordan klinger stemmen din, høyt eller lavt, lyst eller mørkt, lett eller kraftig? Dersom det første alternativet passer best for deg er det sannsynlig alt du hører hjemme i et høyere toneleie. Stemmen klinger? _____, ______ og ________. Når blir stemmen fortest trøtt, ved å synge lavt eller høyt? Det som er lettest for deg å synge er som regel også riktigst. Hva er lett for deg å synge? ______. Det finnes unntak, men en lang kropp har vanligvis større strupehode enn en kort kropp. Den store strupen klinger lavest. Hvor stor er du? _____ cm. Snakkestemmen gir enda en pekepinn på hvor du hører hjemme. Ikke test dette når du er redd for noe eller når du gleder deg veldig til noe, for da jukser snakkestemmen og blir mye høyere enn når man er rolig. De som snakker med babyer snakker instinktivt på en veldig høy tone. Også juks! Test hvilken tone du bruker til å si „Mhm“ mens andre snakker og forteller deg noe. Bruk et instrument til å finne ut hvilken tone dette er. Hvilken tone snakker du på? _____ Merker du at denne tonen er ganske dyp? Kom så ofte som mulig tilbake til denne tonen mens du snakker i dagliglivet. Det vi gi stemmen din mye hvile. Stemmeleiet ditt bestemmes altså av hvor høyt og hvor lavt du kan synge, men også av hvordan du snakker, hvilken klangfarge stemmen har, hvordan du snakker og hva du føler deg vel med. I begynnelsen kan det føles vanskelig å synge noe annet enn melodistemmen, men det lønner seg å synge det som passer for kroppen din. Personlig synes jeg det er mer moro med mer utfordring, slik som i alt, tenor og i bassstemmen. Man lærer å føle harmonier og utvikler sin egen musikalitet. Vil fu vite mer? Meld deg på nyhetsbrevet mitt! Det er gratis og gir stadig nye småsprø stemmeøvelser og motivasjon til å bruke stemmen. Småsprø stemmeøvelser https://heidi-711b9.gr8.com/ Ikke glemm å ta en tur innom www.heikaymusic.de Jeg legger ukentlig ut nyheter der.

tirsdag 14. juli 2020